IT34 leverer software til nyt selskab, der giver overblik over samfundskritisk infrastruktur i jorden

nyhed

LE34 har sammen med Aarhus Vand og Arkil stiftet et nyt selskab og digital platform, HeyPipe, der skal skabe overblik – som ikke findes i dag – over ledninger, kabler, rør og tunneler, som udgør en kompleks og samfundskritisk underjordisk infrastruktur. IT34 har leveret softwaren til den digitale platform.

IT34 gør det muligt

HeyPipe er stiftet i erkendelse af, at både private og offentlige virksomheder mangler et samlet overblik over, hvad der gemmer sig af samfundskritisk infrastruktur i jorden.

En udfordring, vi er besluttet på at løse

HeyPipe er en digital platform, der giver entreprenører, graveaktører, forsyninger og myndigheder en unik adgang til data, som skal spare samfundet millioner af kroner og spildte ressourcer i graveskader.

På daglig basis går der anseelige ressourcer til spilde, når anlægsarbejder bliver afbrudt af overgravede kabler, der ikke er registreret nogen steder. Det problem løser vi med HeyPipe, som ikke blot kommer til at spare kunderne for frustrationer, men også kommer til at spare samfundet for kroner og øre samt den miljøbelastning, der er forbundet med ekstraarbejde.

I 2016 anslog Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet graveskader for 2,8 mia. kroner over en ti-årig periode – altså cirka 280 millioner kroner om året.

Thomas Boe, der er bestyrelsesformand for Arkil a/s og for HeyPipe.

“Årsagen til, at omfanget og omkostningerne ved graveskader er så store, skal findes i, at de nuværende data om den underjordiske infrastruktur er for fragmenteret og for upræcis.”

HeyPipe<span class='tm-sign'><noscript><img width=

Det usynlige bliver synligt

De gule streger illustrerer de ledninger, der eksisterer i jorden, men som ikke bliver vist i LER-registret. Med HeyPipe er du sikker på at få alle eksisterende ledninger vist, fordi data i HeyPipe stammer fra 3D-dokumentation af virkeligheden.

Det usynlige bliver synligt

HeyPipe er et avanceret, digitalt kort, hvor deling af data tjener alles interesser og indgår i et større samfundsperspektiv som one-point-of-entry til data om kritisk infrastruktur i undergrunden. Platformen skal udgøre et supplement til ledningsejerregistret LER med unik 3D-dokumentation af ledningsanlæg, billeder af ledningsarbejder, højdeoplysninger på samtlige ledninger samt en dokumentation af de ledninger, der ikke er kendte af ledningsejere. 

– Med HeyPipe minimerer vi helt sikkert graveskader i vores anlægsprojekter, fordi vi får en større viden om undergrunden. Jo større viden jo bedre kan vi også planlægge vores projekter og sikre en effektiv afvikling, fastslår Peter Hjortdal, der er afdelingschef for Klima & Afløb i Aarhus Vand.

– Motivationen til at etablere HeyPipe har ligget i et ønske om at få bedre, hurtigere og mere valide data både til glæde for andre ledningsejere, entreprenører og egen virksomhed, understreger Peter Hjortdal.

Peter Hjortdal, afdelingschef for Klima & Afløb i Aarhus Vand

“Med HeyPipe minimerer vi helt sikkert graveskader i vores anlægsprojekter, fordi vi får en større viden om undergrunden. Jo større viden jo bedre kan vi også planlægge vores projekter og sikre en effektiv afvikling.”

Torbjørn M. Pedersen, forretninshef for LE34 Forsyning og adm. direktør i HeyPipe ApS

“Det unikke ved HeyPipe er delingen. I stedet for at beskytte sine egne 3D-data om vores fælles infrastruktur i jorden, så deler vi dem med hinanden.”

Mere samarbejde – højere forsyningssikkerhed

HeyPipe bygger videre på de senere års digitale revolution i forsyningsbranchen i form af blandt andet opmålings-appen SmartSurvey, der omsætter en video optaget med en almindelig smartphone til en målfast 3D-billeder (punktsky).

– Det unikke ved HeyPipe er delingen. I stedet for at beskytte sine egne 3D-data om vores fælles infrastruktur i jorden, så deler vi dem med hinanden. En slags digital crowd-sourcing platform til håndtering, deling og kortlægning af data i den underjordiske infrastruktur, forklarer Torbjørn M. Pedersen, der er forretningschef for LE34 Forsyning og nu også administrerende direktør i det nye selskab HeyPipe.

– Når vi deler data med hinanden, bliver vi stærkere og kan som samlet branche øge effektiviteten og sikkerheden i anlægsarbejde for nedgravning af ledninger i jorden, lige fra planlægning til udførsel og dokumentation i hele landet. Det vil reducere de samlede omkostninger og gener ved gravearbejde, øge forsyningssikkerheden og reducere graveskader og nedbrud, uddyber Torbjørn M. Pedersen.

3D-punktskydata i HeyPipe er en digital kopi af virkeligheden, der dokumenterer de faktiske forhold i jorden. Også de ledninger, der er ejet af andre end det selskab, der udfører det aktuelle anlægs- eller reparationsarbejde. Forklaringen er, at punktskyen viser hele ledningsgraven sammenlignet med traditionel opmåling, hvor man går ud og opmåler egen ledning – og kun den – og ikke, hvad der ellers ligger af rør og kabler i jorden.

Få mere at vide

Kontakt os for mere information om, hvordan du får kommer i gang med at få gavn af HeyPipe.

Torbjørn M. Pedersen
Forretningschef for IT34/LE34 Forsyning samt administrerende direktør for HeyPipe ApS
Energivej 34
2750 Ballerup

Tlf.  +45 2688 3808
tmp@le34.dk

Send mail til Torbjørn M. Pedersen