PointView® og SmartSurvey forsyner Novafos med bedre data

Referencer

Siden 2019 har IT34’s SmartSurvey og PointView® forsynet Novafos A/S med state-of-the-art dokumentationsdata, der henholdsvis giver forsyningsselskabet en nem indgangsvinkel til digitale scanninger og kolossale datamængder i et enkelt, brugervenligt overblik.

IT34 gør det muligt
Smart data collection with pointcloud
FAKTA

Periode:

  • 2019 - nu

Smart forsyning, SmartSurvey

I tæt samarbejde med Novafos A/S og Aarhus Vand A/S har IT34 udviklet SmartSurvey med henblik på at forbedre flere af arbejdsprocesserne for forsyningsselskaber. Vi kalder det en lille teknologisk revolution, hvor simpel video fra en mobiltelefon bliver omsat til en kompleks 3D-punktsky.

SmartSurvey effektiviserer og mobiliserer på én og samme tid forsyningsselskabets digitale scanningsarbejde, og efter et par års tro tjeneste som Novafos A/S’ medarbejderes højre hånd lyder meldingen derfra om SmartSurvey: “Vi får ikke bare mere data, men bedre data”. En koncis beskrivelse af et yderst brugervenligt værktøj, som trods en hurtigere arbejdsproces end traditionel opmåling giver præcis data. Mere data. Bedre data. Helt enkelt.

I dag har Novafos A/S over 3000 scanninger fra SmartSurvey, som de kan de tilgå, projektere og udstille i PointView®.

Ane Loft Mollerup, Plan & Projekt, Novafos A/S:

“Novafos A/S har stor gavn af at kunne gå tilbage og inspicere vores scannede bygværker gennem Pointview®, hvor vi kan bevæge os frit rundt i bygværkerne hjemme fra computeren. Ved opsætning af målere i et overløbsbygværk, der er svært tilgængeligt pga. trafik, er det nu muligt via de allerede udførte scanninger at kunne inspicere bygværket sammen med målerfirmaet.”

Scanning via robot LE34 for Novafos

Kompleks scanning i kloakforløb

Vi montererede en laserscanner på ryggen og et prisme på maven af en specialbygget robot fra FKSSlamson A/S, som kan fjernstyres gennem hele anlægget hos Novafos A/S. Anlægget kunne derefter inspiceres nærmere via den detaljerede punktsky udstillet i PointView®.

Pointview®: overblik, udveksling og dokumentation

Novafos A/S er altid positivt indstillet over for at teste nye, innovative metoder. Og det er både smart og nødvendigt, når forsyningsselskabet for eksempel skal have laserscannet et kloaknet til videre projektering, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager er adgang forbudt for mennesker. Præcis den problemstilling ledte for et par år tilbage Novafos til Pointview®.

Efter en kompleks scanning af et kloakforløbet blev den indsamlede data udarbejdet og udstillet i PointView®, som er en webbaseret løsning til at udveksle og arbejde i punktskyer, 3D-modeller og detaljerede interaktive kort. 

PointView® fungerer særligt godt i forsyningssektoren, hvor man har brug for et hurtigt overblik og praktiske redskaber i dagligdagen. Dét at kunne orientere sig i punktskyer, bruge måleværktøjer, få dokumentationsmuligheder og se fotodokumentation i ét og samme værktøj giver stor værdi – også for Novafos A/S, der har tilvalgt en skræddersyet integrationsløsning, der gør, at de kan tilgå data direkte fra deres eget GIS-system. 

Vil du vide mere?

FRAS

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan din forsyningsvirksomhed kommer nemt i gang med SmartSurvey og PointView®?

Frank Rasmussen
CTO, Forretningsansvarlig
+45 2065 2029
fras@it34.com

 

Send en mail til Frank Rasmussen