SmartSurvey vinder stor innovationspris

Det visionære partnerskab, Vandpartner, har uddelt innovationspris, som kronen på værket for de første seks års samarbejde. Prisen er tildelt opmålingsappen SmartSurvey. Vi er stolte – også på samarbejdets vegne, fordi brugbar innovation opstår, når vi forener vores idéer og engagement.

IT34 gør det muligt

Innovation bliver brugbar, når det nye produkt gør ting nemmere og kan bruges af mange flere end dem, der udviklede det.

Fælles mål og kræfter i innovationsprocessen

Modet til at kaste sig ud i det ukendte, evnen til at omsætte kundens behov til virkelighed og viljen til at disrupte egen forretning til fordel for noget større er blandt begrundelserne for, at vi løb med det østjyske partnerskab Vandpartners innovationspris for udviklingen af appen SmartSurvey.

Det er vores storebror, landinspektørfirmaet LE34, der har rammeaftale med forsyningsselskabet Aarhus Vand og deltager i det tilhørende partnerskab sammen med Aarhus Vands øvrige rådgivere. Målet med partnerskabet er at forene kræfter og viden indenfor vandteknologi og forsyning for at skabe innovative løsninger, der rykker ikke blot den danske men også den internationale forsyningsbranche op i en ny digital liga. 

IT34 har bidraget til innovationsprocessen ved at teste og forfine SmartSurvey til et produkt, der kan bruges af alle i forsyningsbranchen og ikke kun dem, der har været involveret i selve udviklingsarbejdet.

Vi løb med sejren blandt ni virksomheder, der har givet hver sit bud på det bedste innovationsbidrag i regi af Vandpartner 1.0 i perioden 2016-2021. LE34 arbejder videre med innovation, geodata og opmåling i regi af Vandpartner 2.0 i perioden 2022-2027.

– LE34 har kastet sig ind i innovationssamarbejdet på fornemste vis. De har været vedholdende og holdt et godt og positivt energiniveau, og når der så har været et gennembrud, har de formået at kommercialisere det, så alle kan bruge det, siger Karsten Lundbye, der er innovationschef i Aarhus vand og medlem af juryen i forbindelse med prisuddelingen.

Peter Hjortdal, afdelingschef for anlægsprojekter, Aarhus Vand

“Alle parter arbejder sammen om løsninger, hvor vi kan gøre det smartere, og hvis alle går til innovationsarbejdet med åbenhed, tillid og ærlighed, kan man løfte niveauet markant. Det er præcis, hvad vi har oplevet på bedste vis i forbindelse med udviklingen af SmartSurvey” 

SmartSurvey omsætter video optaget med almindelig mobil til avanceret 3D-punktsky. Videooptagelsen tager blot få minutter.

Torbjørn Mandahl Pedersen

“Det er fantastisk at være med til at udvikle noget, der tilfører vores kunder værdi, og det er fedt at opleve, hvor proaktive og lege-villige både Vandpartner, der har lavet et fremragende setup for innovation, og alle de øvrige parter har været. Hvor vi tidligere forsøgte at optimere vores egen del af et projekt for at få noget til at virke på tværs, tænker vi nu i fællesskab på, hvordan vi arbejder bedst sammen mod et fælles mål.”

Fra papkasse til app

Vandpartner 1.0 er et ambitiøst partnerskab mellem de tre østjyske forsyningsselskaber Aarhus Vand, Favrskov Forsyning og Samn Forsyning og deres leverandører. Sammen med forsyningsselskaberne indgår 14 forskellige virksomheder i en seksårig partneringaftale, hvor parterne er forpligtede til at arbejde tæt sammen.

– SmartSurvey opstod på en workshop, hvor jeg snakkede med LE34 om, hvilke udfordringer vi står overfor. En af dem var, at der gik lang tid, fra der blev lavet noget i marken, til data kom hjem og indlæst i vores ledningsregistrering. Sammen lavede vi en prototype af en papkasse, og den tog LE34 med hjem i tænkeboksen. I dag er det en app, der kan optimere arbejdsgange betydeligt, fortæller Peter Hjortdal, der er afdelingschef for anlægsprojekter hos Aarhus Vand.

Innovation til fordel for forsyninger og entreprenører

Med SmartSurvey er det i dag lige så nemt at indsamle data med stor nøjagtighed om en ledning i en åben ledningsgrav, som det er at optage en video med en smartphone. Fordelene for forsyninger og entreprenører er store, fordi de efter ledningsarbejdet selv kan indsamle dokumentationen i marken, dække ledningshullet og reetablere belægningen i en arbejdsgang. Samtidig får de flere oplysninger om ledningen end de få punkter, der opmåles med en traditionel opmåling.

Også forsyningsselskabet Novafos har bidraget til udviklingen af SmartSurvey ved at teste prototyper af appen og indsamlede data fra tusindevis af åbne ledningsgrave. 

Vandpartner har taget hul på en ny runde af seksårige rammeaftaler, under navnet Vandpartner 2.0. Fokus på digitalisering og innovation er fortsat i centrum. LE34 har genvundet sin rammeaftale med Aarhus Vand og træder med Vandpartner 2.0 ind i en ny rolle som tovholder for skabelsen af et flow af geodata, så alle i partnerskabet har adgang til aktuelle og fyldestgørende ledningsdata.

Vil du vide mere?

Torbjørn Mandahl Pedersen

Kontakt os

Vil du vide mere om IT34’s engagement i digitalisering af forsyningsbranchen eller om opmålingsappen SmartSurvey? Tag fat på os.

Torbjørn Mandahl Pedersen
Landinspektør og partner
Forretningschef for Forsyning og GIS
Tlf.  +45 8820 8758
tmp@it34.dk

Send mail til Torbjørn