Bentley-kurser

Ydelser

Vi er officielle undervisere for Bentley og tilbyder Bentley-kurser i hele Norden. Vi holder dig opdateret og deler viden fra landets førende eksperter.

IT34 gør det muligt
MicroStation Connect 2D, Grundkursus - Aarhus

MicroStation Connect 2D, Grundkursus - Aarhus

26.01.2022 – 27.01.2022

Grundlæggende gennemgang af MicroStation. Introduktion til de mest anvendte funktioner.

Demonstrationer og praktiske øvelser, der klæder kursisten på til 2D produktionsopgaver i MicroStation.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Todageskursus 9.000 kr. ex. moms

MicroStation Connect 2D, Grundkursus - Ballerup

MicroStation Connect 2D, Grundkursus - Ballerup

02.02.2022 – 03.02.2022

Grundlæggende gennemgang af MicroStation. Introduktion til de mest anvendte funktioner.

Demonstrationer og praktiske øvelser, der klæder kursisten på til 2D produktionsopgaver i MicroStation.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Todageskursus 9.000 kr. ex. moms

gINT visualisering i OpenRoads Designer

gINT visualisering i OpenRoads Designer

09.02.2022

Introduktion til hvordan et gINT projekt indhentes og visualiseres i OpenRoads Designer.

Demonstrationer af værktøjer for 2D og 3D visualisering af boreprofiler fra gINT projekt. Se hvordan man kan skabe en 3D overflade for grundvandsspejlet og volumener for de forskellige jordlag defineret i gINT projektet. Desuden demonstreres tilknytning af boreskemaer til 3D modellen.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Halvdagskursus 3.300 kr. ex. moms

OpenRoads Designer: Annotering - Aarhus

OpenRoads Designer: Annotering - Aarhus

10.02.2022

Grundlæggende gennemgang af sammenhæng mellem feature definitions og annotering. Der tages udgangspunkt i annotering af alignment i planview og ved optegning af længdeprofil.

Demonstrationer og praktiske øvelser giver kursisten en generel forståelse for opbygning af annoteringsgrupper og indbygning af disse grupper i dgnlibs. Ud fra standardannotering skabes egen standard for annotering, som kan tages med hjem og bygges videre på.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Heldagskursus 4.800 kr. ex. moms

Microstation Connect 3D – Aarhus

Microstation Connect 3D – Aarhus

01.03.2022

Grundlæggende gennemgang af 3D tegneredskaber i MicroStation. Introduktion til 3D celler, terrænmodeller, dynamiske snit, visualiseringer og redigering i 3D modeller.

Demonstrationer og praktiske øvelser, der klæder kursisten på til 3D produktionsopgaver i MicroStation.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Heldagskursus 4.800 kr. ex. moms

Microstation Connect 3D - Ballerup

Microstation Connect 3D - Ballerup

02.03.2022

Grundlæggende gennemgang af 3D tegneredskaber i MicroStation. Introduktion til 3D celler, terrænmodeller, dynamiske snit, visualiseringer og redigering i 3D modeller.

Demonstrationer og praktiske øvelser, der klæder kursisten på til 3D produktionsopgaver i MicroStation.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Todageskursus 9.000 kr. ex. moms

OpenRoads Designer: Indbygning af Item Types - Aarhus

OpenRoads Designer: Indbygning af Item Types - Aarhus

24.03.2022

Indbygning og anvendelse af item types i dine 3D-modeller.

Demonstrationer og praktiske øvelser, der giver kursisten indblik i de elementer, der indgår i opbygning af item types og hvilke muligheder item types giver for eksempelvis mængdeberegning.

Kursisten vil få en forståelse for anvendelse af “picklists” og “spreadsheets” samt introduceres for eksempler på expressions, der automatisk henter oplysninger ud af 3D-modellerne, så tilknyttet information kan deles med andre af projektets interessenter.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Heldagskursus 4.800 kr. ex. moms

Sheet Creation and Indexing with Named Boundaries - Odense

Sheet Creation and Indexing with Named Boundaries - Odense

26.04.2022

Creating a Named Boundary
Creating a Drawing Boundary
Populating a Drawing Boundary from a Seed File
Drawing Boundaries with Footing Details
Named Boundaries using the array method
Place Sheet Index as Table
Printing Sheets in a Sheet Index

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Heldagskursus 4.800 kr. ex. moms

MicroStation Connect Opgradering – Online

MicroStation Connect Opgradering – Online

27.04.2022

Grundlæggende gennemgang af den nye brugerflade, workflows, ribbons og værktøjskasser. Introduktion til workspace og workset.

Demonstration af nye værktøjer og elementer som adskiller sig fra V8i.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Heldagskursus 4.800 kr. ex. moms

OpenRoads Designer: Bassin – Ballerup

OpenRoads Designer: Bassin – Ballerup

28.04.2022

Grundlæggende gennemgang af værktøjer til terrænmodellering i OpenRoads. Introduktion til horisontal og vertikal geometri, 3D terræner og volumenberegning.

Demonstration og praktiske øvelser med mængdeberegninger og tilpasning af 3D bassin til eksisterende terræn.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Heldagskursus 4.800 kr. ex. moms

Item i MicroStation - Online

Item i MicroStation - Online

10.05.2022

Grundlæggende gennemgang af Item og hvordan de kan tilknyttes vektordata, samt hvordan de kan bygges ind i templates. Gennemgang af rapport-generering og ændring af Item opsætning.

Der udleveres materiale på engelsk og noter på dansk. Kurset optages og du kan arbejde med data efter kurset i dit eget setup.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

To-timerskursus 2.500 kr. ex moms.

OpenRoads Designer: Vejmodellering og Volumenberegning - Aarhus

OpenRoads Designer: Vejmodellering og Volumenberegning - Aarhus

11.05.2022

Grundlæggende gennemgang af vejprojekteringsværktøjer i OpenRoads. Introduktion til horisontal og vertikal geometri, tværsnits- og vejmodeller samt civil cells.

Demonstration og praktiske øvelser med vejmodellering, overfladegenerering mængdeudtræk.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Endagskursus 4.800 kr. ex. moms

ContextCapture – Odense

ContextCapture – Odense

08.06.2022

Grundlæggende gennemgang af ContextCapture og krav til datakvalitet for dannelse af realitymodeller. Introduktion til fotogrammetrisk modellering af overflader, referencepunkter og punktskyer i ContextCapture.

Demonstration og praktiske øvelser med overfladegenerering, samt eksport til- og anvendelse af overflader i andre Bentley software.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

Heldagskursus 4.800 kr. ex. moms

MicroStation Constraints - online

MicroStation Constraints - Online

09.06.2022

Grundlæggende gennemgang af Constraints i MicroStation. Med Constraints kan du arbejde med arealer, længder mv., så de hele tiden overholder en givet sat areal eller afstand. I MicroStation er det en forholdsvis ny teknologi, som få anvender, men arbejder man med arealer, hvad enten det er i 2D eller 3D, er der rigtig meget tid at spare.

På dette online kursus kommer vi de mange muligheder igennem, og der udleveres omfattende kursusmateriale på Engelsk. Kurset optages og du kan arbejde med data efter kurset i dit eget setup.

Tilmelding via mail til Ann-Charlott Hellesøe Madsen på ahm@le34.dk.

To-timerskursus 2.500 kr. ex moms

Mød underviseren

Torbjørn Mandahl Pedersen

Torbjørn Mandahl Pedersen

Partner / Landinspektør / Forretningschef / Forsyning og GIS
IT34 København