Gadelys – en del af GeoNote®

Digital løsning

GeoNote® Gadelys er en effektiv løsning til drift af moderne gadebelysningsanlæg, hvor du kan foretage indledende registrering af fejl og mangler, løbende ajourføring af driftsopgaverne, sikkerhedseftersyn, gruppeudskiftning af lyskilder, indberetning fra borgerne via Borgertip og håndtering af opgaverne i marken.

IT34 gør det muligt
GeoNote<span class='r-sign'>®</span> Gadelys er en effektiv løsning til drift af moderne gadebelysningsanlæg udviklet til kommunerne

Overblik og koordinering af gadelys-driften

Et gadelysanlæg vil som kommunens ejendom altid være en større økonomisk post at drifte. Derfor har vi i tæt samarbejde med nogle af landets kommuner udviklet en omkostningseffektiv løsning til drift af moderne gadebelysningsanlæg. Med afsæt i kommunernes reelle driftsbehov, har vi med løsningen sørget for, at man får et totalt overblik over anlæggets drift og funktioner og er sikret en nem koordinering med operatørerne, der varetager den daglige drift i marken.

Samtidig kan vi tilpasse løsningen til den enkelte kommunes behov ved at gennemgå og kontrollere SAB (særlige arbejdsbeskrivelser).

Emil Nielsen Duran, Vejingeniør, Furesø Kommune

“Vi har stor glæde af GeoNote® Gadelys. Det er med til at sikre vores overblik over, at vejbelysningen vedligeholdes efter den indgåede aftale.”

Fremtidssikret datamodel

Der er er fart på den tekniske udvikling inden for området, og derfor er det er vigtigt, at GeoNote® Gadelys er kompatibel i samarbejdet mellem kommunen og kommunens operatører og leverandører. Derfor har vi garantistillelse på armaturer, og vi benytter en datamodel og QGIS-struktur for databasen, der er helt standard for området.

Med vores driftsløsning til gadebelysning får man et komplet overblik over planen og kan følge eksekveringen via realtidsvisning i IT34 WebGIS, som er en del af løsningen.

GeoNote oversigt gadebelysning

Gadelys er klar alle steder

IT34 WebGIS er en integreret del af Gadelys løsningen og giver det fulde overblik over status og indsatser fra kontoret. I marken bruger driftpersonalet FieldGIS og GeoNote® Opgavekvittering.

kontor arbejde

Gadelys er klar alle steder

IT34 WebGIS er en integreret del af Gadelys løsningen og giver det fulde overblik over status og indsatser fra kontoret. I marken bruger driftpersonalet FieldGIS og GeoNote® Opgavekvittering.

Emil Nielsen Duran, Vejingeniør, Furesø Kommune

“Systemet holder styr på hvilke aktiviteter, der skal udføres hvornår, og dokumenterer arbejdets udførelse.”

Registrering og digitalisering direkte i marken

GeoNote® Gadelys sørger for, at driftpersonalet finder vej til opgaven, og at de on location kan registrere, at opgaven er løst.  Derefter kan de orientere sig i og køre til næste opgave, der står på programmet. Samtidig kan kommunens administration fra kontoret registrere, at opgaven er løst og evt. sætte en ny opgave på dagsordenen.

Den helt rette løsning til drift af moderne gadebelysningsanlæg findes i en sammensætning af løsninger fra vores GeoNote® suite. Netop hvilken kombination af produkter jeres kommune har brug for, finder vi frem til i fællesskab.

IT34 WebGIS – til overblik og styring på kontoret

FieldGIS – til digitalisering og information til og fra markpersonale

GeoNote® Core – den bagvedliggende regelmotor og opgavestyring

GeoNote® BorgerTip – til borgernes indrapportering af observationer

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.