GeoNote® Indberetning

Ydelser

Indberetning er den alsidige løsning til nem og struktureret borgerindberetning fra borgere, beboere og kunder til vores system GeoNote®.

IT34 gør det muligt
GeoNote<span class='r-sign'>®</span> Indberetning fra IT34

Alsidigt system til indberetning

På stedet kan borgeren indmelde uregelmæssigheder via indberetning i GeoNote® BorgerTip (venstre) eller foretage indberetning via computeren i GeoNote® Webindberetning (højre)

GeoNote<span class='r-sign'>®</span> Indberetning fra IT34

Alsidigt system til indberetning

På stedet kan borgeren indmelde uregelmæssigheder via indberetning i GeoNote® BorgerTip (venstre) eller foretage indberetning via computeren i GeoNote® Webindberetning (højre)

Løsningen der vokser med opgaverne

GeoNote® Indberetning er vores paraply for de forskellige indberetningsplatforme til GeoNote®. Det kan tilpasses til mange formål, hvor indberetteren kan være:

• Borgere i kommuner, eller kommunale medarbejdere, på GeoNote® BorgerTip eller GeoNote® Webindberetning

• Beboere i lejeboliger, eller boligadministrative medarbejdere, på GeoNote® BeboerTip eller GeoNote® Webindberetning

• Øvrige brugere af GeoNote® Opgavestyring

• Kommercielle kunder

De administrative brugere af løsningen er typisk boligforeninger eller boligselskaber og kommuner, hvor disse brugere kan tilgå særlige udvidede funktioner via medarbejderkoder i app eller Webindberetning.

For de administrative brugere er det at nemt at ændre indhold i selve indberetningsapps og web, uden dyre udviklingstimer og med en bekostelige ny publikation af en app. Løsningen kan vokse samtidig med, at der er styr på opgaverne. Opgaverne starter som indberetninger fra brugerne, hvor indberetteren via den strukturerede indmeldingsproces levere et perfekt opgaveoplæg til administrationen. Efterfølgende kan indberetteren få statusopdateringer og afsluttende besked. Det er helt unikt for et produkt at denne type, at administrationen kan udvides og tilpasse indberetningsområder på ny, samt udvide funktionsområdet på egen hånd.

GeoNote indberetning_4

Driftsbesparelser og specialiseret information

Det er slut med gule lapper, mundtlige overlevering og dyr e-mail sagsbehandlingstid. Når vores administrative kunder modtager indberetninger fra brugerne er det muligt at opnå store besparelser i driften. Et anden funktion i Indberetning der letter arbejdsbyrden, er informationen til brugerne – det vil sige information fra administrationen til borgerne eller beboerne.

Alt efter hvilken situation indberetteren står i, kan mange opgaver klares med den rette vejledning. Det kan være sig en beboer der ønsker at indberette et forhold til boligadministrationen, der kan klare med en opgavespecifik vejledning eller beskrivelse af gør-det-selv løsning, der afhjælpe de mere simple ting. Det samme gør sig gældende for borgeren der kan modtage samme vejledninger.

Vi arbejder i øjeblikket en udvidelse af vores produkter i Indberetning, så de kan håndtere kollektive beskeder. Det kan være brugbart for kommunen i form af beskeder om vejarbejde i GeoNote® BorgerTip eller for boligforeningen der kan informere om der lukkes for det varme vand i en periode igennem GeoNote® BeboerTip.

Dialogværktøj, der letter kommunikationen

Igennem administrationsmodulet GeoNote® Opgavestyring kan der opsættes automatiske statusændringer til indberettere omkring seneste nyt, hvor alt kan automatiseres og justeres til det informationsniveau, du søger som administration. Administrationen vælge at sende statusbeskeder ud i forskellige stader af en opgaveløsning.

I disse informationsudvekslinger mellem administration og indberetter, kan der tilknyttes kommentarer og alle sager kan kommenteres af begge parter. Dette har store fordele i forhold til at sikre en god og direkte dialog imellem parterne, der på begge sider altid taler om nøjagtigt den samme sag.

Nem tilpasning - uden dyr udvikling

GeoNote® Indberetning, og alle indberetningsformer på app og web, kan ændres og udvides efter behov af administration – helt uden dyre udviklingstimer. På billedet til højre ses et eksempel på hvordan brugermenuen af appen kan tilpasses, såfremt nye komponenter eller moduler ønskes tilføjet. Handlingstræet og flowet for brugerens input-muligheder er overskueligt præsenteret. Det er netop sådan, at løsningen Boligforening kan tilpasses og vokse med jeres organisation – det er helt unikt for en løsning af denne type.

GeoNote indberetning_5

Nem tilpasning - uden dyr udvikling

GeoNote® Indberetning, og alle indberetningsformer på app og web, kan ændres og udvides efter behov af administration – helt uden dyre udviklingstimer. På billedet til højre ses et eksempel på hvordan brugermenuen af appen kan tilpasses, såfremt nye komponenter eller moduler ønskes tilføjet. Handlingstræet og flowet for brugerens input-muligheder er overskueligt præsenteret. Det er netop sådan, at løsningen Boligforening kan tilpasses og vokse med jeres organisation – det er helt unikt for en løsning af denne type.

Styr på GDPR i GeoNote® BorgerTip

En borger kan altid vælge at indberette anonymt, hvor ingen persondata gemmes i systemet. Borgeren kan naturligvis vælge at indberette på normal vis, dvs. personligt med relevante persondata, der deles med kommunen. Såfremt indberetteren ønsker dette, registreres navnet i databaserne, og borgeren skal bekræftes en GDPR-erklæring, før afsendelse af indberetning. Skulle borgeren derimod fortryde den personlige indberetning, kommer de særlige foranstaltninger for sikring af persondata i løsningen til sin ret.

Ved fortrydelse kan borgeren efterfølgende ønske anonymitet for den nuværende indberetning – men også alle forløbne indberetninger. Anmodes dette, så går systemet i gang med at anonymisere alle tidligere indberetninger fra denne borger, hvor alle persondata fjernes fra systemet. Men borgeren skal ikke snydes for at modtage statusopdateringer på sine indberetninger, men den efterfølgende kommunikation foregår nu blot med indberetterens unikke ID på sin telefon.

GeoNote<span class='r-sign'><noscript><img width=

GeoNote® BorgerTip

Benyttes af mange kommuner i Danmark, i forskellige eget kommunalt brandede versioner. Klik på linket her og læs mere om en GeoNote® løsning, der benytter denne indberetningsform.

GeoNote Indberetning

GeoNote® BeboerTip

Benyttes af boligforeninger og boligselskaber, som en del af deres digitale driftsystem. Klik på linket her og læs mere om Boligforening – en GeoNote® løsning der benytter denne indberetningsform.

Se eksempel på løsning
GeoNote indberetning_1

GeoNote® Webindberetning

Benyttes af mange kommuner i Danmark, i forskellige eget kommunalt brandede versioner. Klik på linket her og læs mere om en GeoNote® løsning der benytter denne indberetningsform.

Se eksempel på løsning

Indberetning er en del af GeoNote®

GeoNote® Indberetning bygger på en række digitale produkter fra vores GeoNote® familie. Netop hvilken kombination af produkter jeres organisation har brug for, bestemmes af hvilken opgave og udfordring I ønsker løst. Vi finder netop det GeoNote® produkt eller den GeoNote® løsning, som I har brug for.

Få mere at vide

GeoNote fra IT34

Optimér driften

Fordelene ved bruge et komplet digitalt indberetningssystem er store. Der er ingen tilkøbsmoduler og dyre løsninger, alt er med. Kontakt os i dag og høre nærmere om jeres løsning.

Bliv kontaktet om GeoNote® Indberetning

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.