Objektgenkendelse og machine learning

Ydelser

Vi udvikler skræddersyede løsninger baseret på avancerede machine learning-
processer og objektgenkendelse. Lad IT34 drive udviklingsprojektet, eller se vores løsninger til sløring af følsomme data i billedsæt.

IT34 gør det muligt
Objektgenkendelse og machine learning

Styr på GDPR

De teknologiske muligheder for at visualisere virkeligheden igennem store mængder billedmateriale fra offentlige veje og områder, er hastigt voksende. Det øger kompleksiteten med sikring af privatlivets fred, og overholdelse af lovgivningen på området. Den fælleseuropæiske GDPR-lovgivning stiller store krav til personfølsomme datas synlighed på billedsæt, som er nødvendige at imødekommer, men det er et enormt stykke arbejde, hvis ikke det automatiseres.

Til anonymisering af billedsæt fra kørende kamerasystemer, har IT34 udviklet software til identifikation af personer og biler, baseret på machine learning. Vores teknologi kan sløre hele personer, i stedet for blot ansigter, og lever dermed endnu bedre op til GDPR-lovgivningen, end alternative løsninger på markedet. Tilsvarende kan vores software identificere og sløre hele biler.

Mulighederne er mange

I samarbejde med LE34 har IT34 mulighed for at kombinere opmålingsteknisk ekspertise, med IT-udvikling når det er bedst. Vores udviklere kan tilbyde skræddersyede opgraderinger på vores teknologi, for at møde din organisations behov. Inden et samarbejde, tilbyder vi altid en afklaringsfase og behovsidentifikation, som en naturlig start på vores udviklingsprojekter. Sådan sikrer vi os, at jeres behov, der involverer objektgenkendelse og machine learning, bliver mødt ned til mindste detalje. Vi kan tilmed lave tilpassede adgange til behandlede billed- og datasæt, der kan integreres med jeres egne systemer. 

Sløring af personer og biler

Effektiv sløring af personer og biler

I forhold til GDPR-lovgivningen er personer og biler klassificeret som personfølsomme data, der ikke må frigives til offentligheden, ej heller opbevares uden særligt samtykke. Dette forhold kan bringes i orden ved effektiv sløring af disse data i billedesæt.

Vejskilte og udstyr kan genkendes

Samme teknologi, vi anvender til sløring af personer og objekter, kan vi anvende til identifikation af vejskilte og andet vejudstyr. Vi kan levere to hovedformål med teknologien; genkendelse af vejskilte og lokalisering af vejskilte.

Genkendelse af vejskilte har mange anvendelsesområder, blandt andet til design og projektering af vejanlæg og til vedligeholdelses opgaver. Lokalisering af vejskilte kan have samme supplerende anvendelsesområder, og det fungerer med et brugbart præcisionsniveau på teorien bag fotogrammetri. 

Genkendelse og lokalisering via billedsæt, er en omkostningseffektiv løsning, og kan foretages af sensorer som eksempelvis Ladybug-kameraer, hvor man undgår at benytte dyre løsninger baseret på punktsky-opmåling. Begge opmålingsformer har sin berettigelse, og skal vælges på baggrund af ønsket præcisionsniveau og anvendelsesområde. Ofte foretages punkskyopmåling og billeddata-indsamling på samme tid, hvortil man ligeledes kan spare databehandlingstid ved at vælge løsninger baseret på fotogrammetri og machine learning. 

Vil du vide mere, så bliv kontaktet af IT34.

Få mere at vide

KONTAKT OS

Kontakt Rasmus Lindeneg Johansen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Rasmus Lindeneg Johansen
IT-projektleder
+45 5156 1066
rlj@it34.com

Send mail til Rasmus Lindeneg Johansen

Hvorfor vælge IT34 som din IT-leverandør?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.