Vintertjeneste. En GeoNote® løsning

Ydelser

Vintertjeneste er den digitale løsning til håndtering af snerydning og saltspredning, udviklet i tæt samarbejde med kommuner for at skabe en brugervenlig og omkostningseffektiv drift af vintertjeneste.

IT34 gør det muligt

Vintertjeneste er jeres redning, når sneen falder

Systemet håndterer planlægning fra kontoret og udførelsen i marken via realtidsfeedback, GPS-logning og dokumentation.

Vintertjeneste en GeoNote<span class='r-sign'>®</span> løsning | IT34
Vintertjeneste en GeoNote<span class='r-sign'>®</span> løsning | IT34

Vintertjeneste er jeres redning, når sneen falder

Systemet håndterer planlægning fra kontoret og udførelsen i marken via realtidsfeedback, GPS-logning og dokumentation.

Nemt overblik over indsatsen

Når sneen pludselig falder, opstår der et akut kommunalt behov for snerydning med fuldt overblik og effektiv opgaveløsning. Derfor har vi udviklet Vintertjeneste i tæt samarbejde med kommunerne efter de reelle behov i den kommunale drift.

Vintertjeneste giver et overblik over de aktive sneryddere eller saltspredere i realtid, og gør det muligt at detailplanlægge snerydning eller saltspredning på vejene.

Et højt serviceniveau for borgerne under snerydning er essentielt, hvorfor GeoNote® Vintertjeneste giver en dokumenteret kontrol af igangsætning hos den udøvende entreprenør. På den led bliver de gældende kontrakter overholdt til alle parters gavn, og derved får entreprenøren ligeledes dokumentationen for igangsætning og kan registrere udførelse af opgaven.

Johnny Rosendal Nielsen, Samarbejdskoordinator, Teknik og Miljø, Solrød Kommune:

”Solrød Kommune skulle have et Vintertjeneste-system, hvor vi kunne dokumentere igangsætning hos den udøvende entreprenør, og valget faldt på LE34´s Vintertjeneste. Det gør driften af kommunens Vintertjenester ligetil og giver os samtidig et godt overblik i forhold til udkaldstidspunkter.”

Dokumentationen er sikret

Vintertjeneste genererer automatisk rapporter over snerydningsindsatsen, hvilket giver et godt og troværdigt afregningsgrundlag. På udvalgte steder kan der genereres specifikke rapporter, der dokumenterer en lang række faktuelle forhold, og det kan være brugbar i sager, der kræver omhyggeligt styr på tidspunkter og fakta.

I de aktive sneryddere eller saltspredere findes vores specialudviklede app GeoNote® Snerydning, som giver en komplet arbejdsbeskrivelse og rutevisning på kort og samtidig sikrer en GPS-logning over indsatsen.

 

GeoNote<span class='r-sign'><noscript><img width=

Relevant information er hurtigt tilgængeligt

Til højre ses et eksempel på udtrækning af information om snerydningstidspunkter.

it34 løsninger

Relevant information er hurtigt tilgængeligt

Til højre ses et eksempel på udtrækning af information om snerydningstidspunkter.

Omkostningseffektiv løsning

Vintertjeneste er kompatibelt med vores kunders egne GIS-systemer, således eksisterende ruter og planlægning kan importeres ind i systemet.

Vi kan tilbyde vores løsning til en meget attraktiv pris og et meget brugervenligt system med funktioner, skræddersyede til vintertjeneste:

IT34 WebGIS – benyttes af kommunerne til overblik og styring på kontoret

GeoNote® Core – er den bagvedliggende regelmotor og opgavesystem

GeoNote® Snerydning (app til iOS) – er appen der benyttes af markpersonalet

GeoNote® Snerydning (app til Android) – er appen der benyttes af markpersonalet

Driftsoptimerende Vintertjeneste-funktioner

• Sikrer overblikket over rute
• Håndterer udkald og igangsætning for snerydning og saltning
• Aktive sneryddere styres via specialudviklet App (GeoNote® Snerydning)
• Information om snerydning via søge funktionalitet
• Automatisk genererede rapporter
• GPS-logning
• Realtidsfeedback fra marken

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.