PointView® Dashboard

Ydelser

Når man arbejder professionelt med store datasæt, har man brug for overblik over data og mulighed for håndtering af data og metadata. Derfor udviklede vi PointView® Dashboard.

IT34 gør det muligt
Pointview<span class='r-sign'>®</span> landinspektør

Overblik sikres i PointView® Dashboard

Med Pointview® Dashboard skabes et unikt overblik over data for vores kunder, hvor det er muligt at se status og holde styr på fremskridtet for projekterne.

Pointview<span class='r-sign'>®</span> landinspektør

Overblik sikres i PointView® Dashboard

Med Pointview® Dashboard skabes et unikt overblik over data for vores kunder, hvor det er muligt at se status og holde styr på fremskridtet for projekterne.

Overblik og styr på processerne  

PointView® Dashboard er jeres browserbaserede indgang til alt det der foregår bag scenen i PointView®. Med PointView® Dashboard skabes et unikt overblik over data for vores kunder, hvor det er muligt at se status og holde styr på fremskridtet for projekterne.

Det er muligt at  opsætte rutiner for kvalitetskontrol, og administration af data. Du kan som ordregivende kunde kontrollere leverancer fra en tilknyttet leverandør, eller du kan som leverandør aflevere og synliggøre leverancer for dine kunder. Du kan Se status på projekter og underprojekter og administrere opsætning af projekter. 

Hos LE34 og IT34 benytter vi ligeledes PointView® Dashboard, til at sikre vores interne processer når vi leverer service til vores kunder, så vi har til en hver tid oplyst overblik over processerne, ligesom vore kunder. Processerne bliver synlige for alle, og du kan som kunde orientere dig i data ud fra geografiske, så du aldrig mister orienteringen. 

Platform til upload til data

Ventetid ved manuel afsendelse og behandling aflevering af data er fortid, med vores modul til upload og tilføjelse af eget data i PointView® Dashboard.  Forskelligt indhold, så som punkskyer, egne scanninger, billeder, video kan lægges trykt på vores servere uden ventetid. Dette giver mulighed for en øjeblikkelig service ved upload af data til Dashboard og viderebehandling i PointView® Dashboard eller brug på PointView® platformen. 

Tættere på egne data via selvbetjening

Muligheden for at kunne administrere dine data, ændre metadata, bestille services, så som yderligere databehandling, giver vore kunder en god mulighed for at komme tæt på deres data – og forstå kvaliteten af data. Det bliver nemmere at overskue hvad eksempelvis en punktsky mangler i nøjagtighed, eller hvordan gode kontrolpunkter til en punksky kan afsættes i marken. Dette vil bidrage til at højne kvaliteten af data der føres ind i PointView® og denne højnede kvalitet vil komme vore kunder til gode i slutproduktet.  

Der er blandt andet mulighed for at sætte automatiske rapporter op, håndtere brugerstyring og sikre deling af data. Der kan  iværksætte klassificering af punktskyer, hvor der identificeres områder i punkskyen, eksempelvis vegetation, terræn, støj. Der kan kontrolleres eller udføres selve “pick-a-point”-processen, hvor der overfor computersystemet identificeres af de nødvendige GCP-punkter (Ground Control Points der anvendes til georeferering) så eksempelvis punktskyer fra SmartSurvey kan gøre målfaste og præcise. 

Intuitiv brugerflade i PointView®

Vi har udviklet PointView® - et enkelt, webbaseret visuelt overblik med kortfunktion, punktsky og fotodokumentation, som gør arbejdet nemt og effektivt.

IT34 Smartsurvey punktsky af en ledningsgrav på en computerskærm
LE34 PointView Dashboard

Intuitiv brugerflade i PointView®

Vi har udviklet PointView® - et enkelt, webbaseret visuelt overblik med kortfunktion, punktsky og fotodokumentation, som gør arbejdet nemt og effektivt.

Kom let i gang

SmartSurvey it

Det er let at komme i gang

Med PointView® har vi gjort det muligt at foretage alle former for opmåling, registrering og projektering direkte fra din skærm. Alt sammen fra en kortvisning, som lader dig navigere rundt via både oversigtskort, panoramabilleder og punktskyer. Det er brugervenligt, intuitivt og ressourcebesparende.

Gå til PointView® og opret en bruger, så er du i gang. Vi kan hjælpe dig med at importere dine data og stiller gerne testdata til rådighed, så du kan prøve systemet af.

Bliv kontaktet af os om PointView®

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.