Kloakseparering for Ringsted Forsyning

Referencer

Kloakseparering i Ringsted skal sikre byen imod skybrud. IT34 har kortlagt mere end 12.000 m2 bymidte millimeterpræcist. Med de gamle gader genskabt i en
ultradetaljeret 3D-punktsky, kan Ringsted Forsyning nu komme i dybden med
projekteringen af indgrebet.

IT34 gør det muligt
Skybrudssikring kloakseparering
FAKTA

Periode:

  • 2020 -

En omfattende kloakseparering i Ringsted kræver digitale løsninger. Med Mobile Mapping og PointView® har IT34 skabt en datamættet 3D-punktsky, som danner grundlag for en præcis og effektiv projektering for Ringsted Forsyning.

Opdatering af Ringsteds undergrund

Kloakseparering er blevet en normal praksis i ældre byer. Og Ringsted er en af Sjællands ældste. Derfor er det helt centralt at opdatere byens infrastruktur, så beboerne kan promenere gaderne bekymringsfrit.

I stedet for at føre alt vand ad samme ledning, vil Ringsted nu få delt strømmene i to: Én til spildevand og én til regnvand. Det betyder kort sagt, at spildevandet ikke bliver skubbet op i gaderne når det står ned i stænger. Det er en vigtig opdatering i nutidens byudvikling, men processen med at projektere en omstrukturering i den størrelsesorden er kompleks. 

kort ringsted forsyning
Kloakseparering i Ringsted

Jan Richard Christensen , Corporate Technical Director i MOE

“I et fælles projekt om kloakseparering i Ringsted By har vi god gavn af, at LE34 har mobile mappet området og udstillet en 3D-punktsky i PointView® med tilhørende 360° fotos. Data er så fuldstændige, at vi kan tjekke hver en detalje i forbindelse med vores projektering. Det giver et optimalt grundlag at arbejde med”

Markedets hurtigste projektering

Ringsted Midtby står over for et omfattende indgreb. Men projekteringens omstændighed er reduceret betragteligt fordi ingeniørfirmaet MOE har benyttet sig af løsninger fra IT34. Implementeringen af teknologierne Mobile Mapping og PointView® har forandret processen væsentligt.

Faktisk er Mobile Mapping markedets bedste og hurtigste redskab til effektiv projektering. Og det har MOE nydt godt af, i projekteringen for Ringsted Forsyning.

Skybrudssikring kloakseparering

Digitaliseret bymidte

LE34 har skabt en ultradetaljeret digital kopi af Ringsteds bymidte i form af en 3D-punktsky med tilhørende 360° fotos. En sådan mængde data kan give enhver computer sved på skærmen, så derfor har IT34 udviklet webvieweren PointView®. Således kan MOE navigere rundt i en præcis kopi af Ringsted, igennem en almindelig browser. Arbejdet med projektering i en så detaljeret punktsky minimerer både risikoen for fejl og behovet for justeringer undervejs i anlægsarbejdet.

Når gaderne skal graves op, er det vigtigt at kende omgivelserne ned til mindste detalje. Og netop fordi alt tænkeligt inventar i Ringsteds bymidte nu er blevet kortlagt og fotograferet, vil der ikke være nogle overraskelser i planlægningen.

Mobile Mapping og PointView® er allerede centrale værktøjer i byfornyende projekter. Tag fat i os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

Få mere at vide

SCK

Kontakt os

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad du kan med vores GIS-løsninger.

Sean Knowlton
Kundeansvarlig, Seniorkonsulent
+45 2991 8741
sck@it34.com

 

 

Send en mail til Sean Knowlton