Afleveringsportalen sikrer valide, kvalitetssikrede data

Ydelser

Afleveringsportalen er en enkel og effektiv løsning til kommuner, forsyninger og andre ledningsejere til validering og kvalitetssikring af data, filer og dokumenter.

IT34 gør det muligt
Afleveringsportalen er en digital løsning til validering og kvalitetssikring af data.

Den 1. juli 2023 fik ledningsejerne ansvaret for selv at registrere nye ledninger, herunder ændringer i eksisterende ledningsoplysninger, der fremadrettet skal dokumenteres digitalt. Derfor har vi udviklet Afleveringsportalen – en digital løsning, der optimerer sagsbehandlingen, og som sikrer valide, kvalitetssikrede data.

Optimeret sagsbehandling med valide og kvalitetssikrede data

Afleveringsportalen er en platform til sikker og nem udveksling af data, dokumenter og filer. Løsningen er udviklet for at optimere sagsbehandlingen mellem dem, der udfører og dokumenterer anlægsarbejde i marken, og dem, der anvender data i det efterfølgende arbejde.

I Afleveringsportalen kan du præcist angive, hvilke formater, attributter og andre forhold, som du ønsker, en dokumentation skal omfatte. Det sikrer, at dine data altid er kontrolleret for korrekt format og indhold, og at alle dokumenter lever op til de regler og krav, der er angivet for opmålingen og afleveringen af data.

Med Afleveringsportalen bliver sagsbehandlingen optimeret fra start til slut med valide og kvalitetssikrede data.

 

Automatisering sikrer kvaliteten og effektiviserer arbejdsgangene

Selvom Afleveringsportalen er udviklet til kommuner, forsyninger og andre ledningsejere, kan løsningen anvendes til aflevering, validering og kvalitetssikring af alle typer af geodata.

Afleveringsportalen indeholder udarbejdede og standardiserede valideringsskemaer skræddersyet til ledningsejernes databaser og behov, som letter arbejdsgangene ved at flytte kvalitetssikringen af data ud i de projekter, som de tilhører.

Afleveringsportalen skaber sikkerhed om, at opmåling og afleveret data altid lever op til det planlagte arbejde, samtidig med du får automatiseret processen med kravspecifikationer og slipper for manuel konvertering af opmålingsdata. Det effektiviserer arbejdsgangene og sikrer kvaliteten fra den indledende opmåling til den afsluttende aflevering af data.

Claus Bloch Houmann, forretningschef, IT34

Mens entreprenøren er sikret, at opmålingen finder sted efter gældende standarder og kodetabeller, betyder det for projektlederen, at entreprenøren først kan aflevere data, når afleveringsfilen er valideret op mod kravsspecifikationen. Det skaber synergi og klarhed over de enkelte processer, hvilket fører til en lettere og hurtigere sagsbehandling, mere effektive arbejdsgange og dermed tids- og ressourcebesparelser for de involverede parter.

Sådan effektiviserer Afleveringsportalen din sagsbehandling

Afleveringsportalen giver det fulde overblik over dine data – uanset hvilken rolle, du administrerer. Løsningen er udviklet med brugertyperne projektleder og entreprenør, der hver især kan anvende løsningen til at optimere det daglige arbejde.  

Projektledere kan nemt oprette anlægsprojekter og tilknytte standardiserede valideringsskemaer for aflevering af geo- og ledningsdata. Det er ligeledes muligt at uploade dokumenter med brugerdefinerede kravspecifikationer, skræddersy valideringsskemaer efter specifikke krav eller tilpasse de prædefinerede skemaer efter dine behov. 

Som entreprenør kan du altid hente de relevante valideringsfiler med korrekte og aktuelle kodetabeller direkte i din browser. Det sikrer, at opmålingen altid finder sted efter gældende standarder og kodetabeller, da det skaber 1:1 sammenhæng mellem de angivne datamodeller og den faktiske opmåling.

Kontakt eksperterne

Claus Bloch Houmann

Forretningsudviklingschef
IT34 København

Lasse Kjemtrup

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 København