Ledningsregistrering for kommuner

Ydelser

Hvad kræver LER 2.0? Hvor skal vi begynde? Hvordan finder vi eksisterende data? Det er IT34’s erfaring, at kommunerne står med flere spørgsmål end svar, når de forholder sig til den forestående opgave med digital ledningsregistrering. Derfor er vores fokus at afdække spørgsmålene ved at lægge en strategi for ledningsregistreringen i tæt samarbejde med kommunen.

IT34 gør det muligt
Ledningsregistrering for mindre ledningsejere

Ledningsejerregistret, Ler.dk, om LER 2.0-loven:

“For at muliggøre at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0 kræver det, at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger (…) Fristen udløber 30. juni 2023.”

Specialiseret rådgivning, inhouse hos kommunen

I IT34 har vi 15 eksperter, som registrerer og digitaliserer ledninger hver dag. De arbejder i alle programmer, CAD- og GIS-dataformater og sidder fordelt på vores kontorer i landets øst og vest, hvor de hjælper kommuner med at få overblik og rådgiver dem til en driftssikker fremtid som ledningsejere. Det kræver i de fleste tilfælde fysisk tilstedeværelse hos kommunen på del- eller fuldtid, hvor vi afdækker, hvordan vi bedst understøtter processen med at imødekomme de nye LER-lovkrav.

Handleplan giver skræddersyet ledningsregistrering

Vi har udviklet en handleplan specielt til kommuner med henblik på at få dem i mål med lovkravene fra LER 2.0. Handleplanen består af en fire-trins-model, hvor vi gennemgår kommunens systemer, data, organisation og processer. På den måde får vi trin for trin indsigt i den enkelte kommunes behov og kan derudfra lægge en skræddersyet plan for digitaliseringen. Vi sørger for, at kommunen står med flere svar end spørgsmål, når ledningsregistreringen er komplet.

IT34 har hjul­pet 20 af lan­dets kom­mu­ner i drift på LER 2.0

Derfor ved vi, at kommunerne har forskellige udfordringer og behov. Nogle har fuld kapacitet. Andre mangler ressourcer. IT34 skaber overblik over opgaven. Digitaliserer ledningsnettet. Og vi oplærer kommunens ressourcer til at drifte det videre. Til kommuner anbefaler vi vores eget system, AutoLER, til automatisk LER-bevarelse til LER 2.0. Det et nemt og intuitivt værktøj, som både opfylder LER 2.0-lovkravene og samtidig giver kommunen og andre den nødvendige viden om det kommunale ledningsnet.

Kontakt eksperterne

Kim Verup

Partner / M.Sc. geoinformatik / Afdelingsleder
IT34 Ringsted
Merete Landberg Grandjean

Merete Landberg Grandjean

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Marianne Rydahl Svendsen

Marianne Rydahl Svendsen

GIS-konsulent
IT34 Viborg
Daniel Jensen

Daniel Jensen

GIS-konsulent
IT34 Ringsted
Edin Ahmetspahic

Edin Ahmetspahic

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Shiela Østergaard Christiansen

Shiela Østergaard Christiansen

GIS-assistent
IT34 Ringsted
Camilla Hvarregaard Stokkendal

Camilla Hvarregaard Stokkendal

GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Marika Ernø Bognar

Marika Ernø Bognar

Teknisk assistent
IT34 Viborg
Niels Lundbye-Christensen

Niels Lundbye-Christensen

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg

Frederik Schjellerup Olsen

GIS-assistent
IT34 Ringsted

Rasmus Rylander Hansen

GIS-assistent
IT34 Ringsted

Hvor vælge IT34 til ledningsregistrering til kommuner?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.