Ledningsregistrering for mindre ledningsejere

Ydelser

Vandværker, varmeværker, antenneforeninger, fiberselskaber, spildevandslaug, drænlaug, solcelleparker, vindmølleparker til vands og lands. Mindre ledningsejere har mange virker, forskellige systemer og et stigende antal ledninger at forholde sig til. I IT34 har vi 15 digitaliseringseksperter, som registrerer og digitaliserer ledninger til LER 2.0 og sikrer en driftssikker fremtid som ledningsejere.

IT34 gør det muligt
Ledningsregistrering for mindre ledningsejere

Ledningsregistrering som serviceydelse

At håndtere ledninger er ikke det, der fylder mest i en mindre ledningsejers hverdag. Ikke desto mindre er ledningsregistrering og udlevering til LER 2.0 en realitet, som enhver ledningsejer skal forholde sig til. I IT34 laver vi datahåndtering, digitalisering og ledningsregistrering hver dag, og vi ved, hvordan vi bedst kan hjælpe forskellige ledningsejere, store som små. Med vores hjælp til ledningsregistrering kan de mindre ledningsejere fokusere på hverdagens større opgaver, mens vi sørger for systemdrift og automatisk LER 2.0-udlevering.

Før vi når til systemdrift og overholdelse af den nye LER 2.0-lov, fremfinder og gennemgår vi eksisterende ledningsdata, så vi kan vurdere det præcise behov og rådgive derudfra. Når vi digitaliserer, supplerer vi op med data, der mangler, fanger og retter fejl og tegner ledninger ind efter lovens regler og rammer.

Nye ledninger: Vi hjælper med at sikre rettigheder

Ved anlæg og opmåling af nye ledninger, sender ledningsejerne data til os, som vi digitaliserer og drifter videre i samarbejde med jer. Skulle der opstå behov for at sikre rettigheder til en ny ledning, kan vi som landinspektørfirmaet LE34’s digitale tvilling hjælpe med at sikre rettigheder.

Jo tidligere, vi er med i anlægsfasen eller processen for de nye ledninger, jo større er vores potentiale for at yde den korrekte rådgivning. Samarbejde er fundamentet for rettidig og kvalitetssikret ledningsregistrering.

Kontakt eksperterne

Kim Verup

Partner / M.Sc. geoinformatik / Afdelingsleder
IT34 Ringsted
Merete Landberg Grandjean

Merete Landberg Grandjean

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Marianne Rydahl Svendsen

Marianne Rydahl Svendsen

GIS-konsulent
IT34 Viborg
Daniel Jensen

Daniel Jensen

GIS-konsulent
IT34 Ringsted
Edin Ahmetspahic

Edin Ahmetspahic

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Shiela Østergaard Christiansen

Shiela Østergaard Christiansen

GIS-assistent
IT34 Ringsted
Camilla Hvarregaard Stokkendal

Camilla Hvarregaard Stokkendal

GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Marika Ernø Bognar

Marika Ernø Bognar

Teknisk assistent
IT34 Viborg
Niels Lundbye-Christensen

Niels Lundbye-Christensen

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg

Frederik Schjellerup Olsen

GIS-assistent
IT34 Ringsted

Rasmus Rylander Hansen

GIS-assistent
IT34 Ringsted

Hvor vælge IT34 til ledningsregistrering?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.