Matrikelovervågning

Ydelser

Får dit forsyningsselskab opkrævet alle de tilslutningsbidrag, der er lovhjemmel til? Det glipper i mange tilfælde, men med IT34’s nye service, Matrikelovervågning, får forsyningen automatisk besked, når der sker matrikulære ændringer, som kan have betydning for tilslutningsbidraget.

IT34 gør det muligt

Få mere at vide

Matrikelovervågning aarhus

Vi bringer jer up to date med de lovpligtige tilslutningsbidrag

IT34’s digtale service Matrikelovervågning sikrer, at forsyningsselskabet systematisk kan opkræve de lovpligtige tilslutningsbidrag fra erhvervsejendomme. På denne måde sikrer forsyningen samtidig en lige behandling af de forskellige ejere af erhvervsejendomme i forsyningsområdet, fordi det ikke længere beror på tilfældighed om bidraget bliver opkrævet eller ej.

Så­dan fun­ge­rer IT34’s Matrikel­over­våg­ning
• Du modtager en mail, når der er sket en ændring i matrikelskel inden for dit interesseområde, der er relevant for dig som forsyningsselskab.

• Mailen indeholder informationer om den pågældende matrikel og størrelse

• Mailen indeholder desuden link til kort, der viser den geografiske placering af den pågældende matrikel.

Herefter er det op til forsyningen at kontakte lodsejeren og opkræve tilslutningsbidraget.

Sådan kommer du i gang: book uforpligtigende møde

Hurtigt tjent hjem

Vi har prissat Matrikelovervågning, så det er nemt at se, hvor hurtigt investeringen er tjent hjem.

Erhvervsejendomme skal betale ét tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Dvs. en erhvervsgrund på 600 m2 udløser ét bidrag, og en erhvervsgrund på 900 m2 udløser to bidrag og tilsvarende udløser 1800 m2 tre bidrag, men hvis forsyningen aldrig får besked om, at en ejendom vokser og er forpligtiget til at betale flere tilslutningsbidrag, er det ikke muligt at opkræve bidraget.

Erfaringen fra de forsyninger, der har taget Matrikelovervågning i brug, er at der kommer to adviseringer om ugen – det vil sige, at der hver uge potentielt set er to tilslutningsbidrag, der mangler at blive sendt opkrævning på. 

Timm Bochdam, projektchef, Faxe Forsyning

“Faxe Forsyning har indgået et samarbejde med IT34 om værktøjet Matrikelovervågning, inden det blev færdigudviklet. Fordi vi ser stort potentiale i at have en automatisk overvågning af de matrikulære ændringer, der giver lovhjemmel til opkrævning af tilslutningsbidrag.”

På forkant: Forsyningen får besked tre-fire måneder i forvejen

Matrikelovervågningen giver besked om gennemførte matrikulære ændringer såvel som planlagte/foreløbige ændringer.

Vores service udstiller data fra Matrikelregistret på et tidspunkt i sagsprocessen, der ligger i gennemsnit tre-fire måneder før sagens endelige registrering. Det bringer forsyningerne på forkant, hvor eventuel koordinering af med etablering af stik og opkrævning af tilslutningsbidrag kan tages i opløbet.

En sidegevinst er, at informationerne om planlagte matrikelændringer kan være værdifulde i forbindelse med planlægning af projektering af forsyningens øvrige anlægs- og vedligeholdelsesprojekter.

AutoLER automatisk ler-besvarelse

Timm Bochdam, projektchef, Faxe Forsyning

“I dag er alternativet manuel gennemgang af matrikler, lister eller hvis ejerne selv henvender sig i forbindelse med f.eks. stiktilslutninger – det er tidskrævende og det garanterer ikke lige behandling af alle forsyningskunder. Med Matrikelovervågningen ser vi altså blandt andet potentiale for en lige behandling af alle vores kunder.”

Automatiseret matrikelovervågning understøtter forsyningsjuraen

Ifølge lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, §2 skal erhvervsejendomme betale ét tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Dvs. en erhvervsgrund på 600 m2 udløser ét bidrag, og en erhvervsgrund på 900 m2 udløser to bidrag og tilsvarende udløser 1800 m2 tre bidrag. Hvis en erhvervsejendom udstykkes har forsyningen desuden mulighed for at opkræve supplerende bidrag fra den udstykkede ejendom.

For boliger gælder, at der betales ét bidrag pr. ejendom, uanset hvor stor boligen eller ejendommen er.

Erhvervsejendomme forstås her som alt andet end rene boligejendomme, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, kontorer, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg og ejendomme med blandet bolig og erhverv – herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskabs spildevandsanlæg med andet end husspildevand.

IT34’s service Matrikelovervågning er opsat så den automatisk giver forsyningsselskabet besked, når der sker matrikulære ændringer af erhvervsejendommes grundareal, både udstykninger og arealoverførsler. Herefter er det op til forsyningen at kontakte lodsejeren og opkræve tilslutningsbidraget.

Få mere at vide

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan din forsyning nemt får styr på opkrævning af tilslutningsbidrag? Kontakt os for et uforpligtigende møde.

Kim Verup
Partner / M.Sc. geoinformatik / Afdelingsleder
IT34 Ringsted
Tlf.  +45 8820 8794
kiv@it34.com

Send en mail til Kim Verup