PointView® Feature Extraction

Ydelser

PointView® er en komplet platform til håndtering, visualisering og digitalisering af punktskydata. Feature Extraction er det første skridt mod at digitalisere udvalgte objekter i punktskyer.

IT34 gør det muligt
Pointview<span class='r-sign'>®</span> landinspektør

Feature Extraction i PointView®

PointView® indeholder en lang række værktøjer til at identificere, markere og eksportere en mængde objekter fra punktskyen.

Pointview<span class='r-sign'>®</span> landinspektør

Feature Extraction i PointView®

PointView® indeholder en lang række værktøjer til at identificere, markere og eksportere en mængde objekter fra punktskyen.

Første skridt til gøre virkeligheden digital 

Digitalisering på baggrund af et datasæt bestående af en punktskyer, kan starte ved at der identificeres og trækkes objekter ud af datasættet. Ud af punktskyerne har ofte brug for se hvor forskellige objekter er placeret, eller gruppe særlige objekter i grupper, naturligvis varierende efter hvilket anvendelsesbehov der måtte findes. Det kaldes Feature Extraction, eller også blot registrering af objekter/objektudtræk.

Dataindsamling er ofte affødt af et behov til at lave en ændring, og en punktsky kan være grundlaget for et anlægsprojekt hvor en en højt detaljeret punktsky kan genereres. Kortlægning via punktskyer er et stærkt overblik, ift. til traditionel opmåling med totalstation, da man får opmålt stort set alt med punktskyer – også de punkter man ikke tænkte over. Men heri ligger også svagheden –  hvorledes navigerer og udtrækker man de mål der er nødvendige for det videre arbejde? PointView® tilbyder en række værktøjer der gør afsættet til den videre arbejde nemt.

Start projekteringen fra punkskyen 

Vi synes at “data er godt, og meget data er endnu bedre” hvis bare man kan overskue og navigere i det. Formålet med at trække et datasæt ud er ofte at der ønskes at arbejde videre med datasættet. Herfra kan en digitalisering begynde. Det kunne eksempelvis være et datasæt med der udtrækkes med det formål, at der kan opnås et geografisk overblik over en række aktiver til brug for optimering af drift og –  vedligeholdelsessystemer. Andre formål kan være at benytte datasættet og indholdet af punktskyen til videre projektering og digitalisering.

Herfra kan rejsen forsætte for data til praktiske formål forsætte, eks. hvor der flyttes udvælgte objekter ind i et GIS-system, eller der eksporteres data til eksterne CAD systemer. Feature Extraction er således første skridt til flytte vigtige datasæt til videre bearbejdning i et professionelt sammenhæng.

Alsidige datamuligheder for Feature Extraction

Afsættet for objektudtræk er de scanningstyper, der anvendes, og det afhænger af formålet. Udtræk i PointView® foretages ofte på baggrund af de nedenstående typer data. 

• Søopmåling via Multibeam Scanning, hvor der eksempelvis bropiller, havbunden, eller en sejlrende i en havneindsejlning kan udtrækkes. 

• Droneopmåling via Fotogrammetri, hvor der eksempelvis kan laves en terrænmodel der kan hjælpe til at estimere jordarbejder og planlæningsforhold.

• SLAMdata via Laser Scanning, hvor der eksempelvis måles en bygning op med angivelse af bygningsdele, trappeopgange og facaderelemter kan udtrækkes som objekter. Dette vil foregå typisk ifb. med renovering og dokumentation af eksisterende forhold. 

• Mobile Mapping via Laserscanner og 360 graders kamera, hvor der oftest måles op på jernbaner, lufthavne, tunneller, broer og infrastruktur. Her kan for en jernbane eksempelvis udtrækkes objekter som udstrækning af ballastprofil, skinner, sveller, kanthegn osv. 

• Terrestrisk Laserscanner, som er højt detaljeret opmåling af eksempelvis bygningsdele, bygværker og lagerhaller, industrihaller. Her kan der trækkes de elementer ud der har interessere for eksempelvis projektering eller vedligehold. 

• SmartSurvey data fra vores eget udviklede opmålingssystem til mobiltelefonen, kan med fordel bruges som afsæt til at udtrække og digitalisere eksempelvis vandledninger eller brønde fra en udgravning. 

Træk de datasæt ud der er brug for

Uanset hvilke objekter der er brug for at udtrække, så giver PointView® en mulighed for at arbejde videre med data i det software der benyttes i jeres virksomhed.

IT34 PointView Feature Extraction
IT34 PointView Feature Extraction

Træk de datasæt ud der er brug for

Uanset hvilke objekter der er brug for at udtrække, så giver PointView® en mulighed for at arbejde videre med data i det software der benyttes i jeres virksomhed.

Kom let i gang

SmartSurvey it

Det er let at komme i gang

Med PointView® har vi gjort det muligt at foretage alle former for opmåling, registrering og projektering direkte fra din skærm. Alt sammen fra en kortvisning, som lader dig navigere rundt via både oversigtskort, panoramabilleder og punktskyer. Det er brugervenligt, intuitivt og ressourcebesparende.

Gå til PointView® og opret en bruger, så er du i gang. Vi kan hjælpe dig med at importere dine data og stiller gerne testdata til rådighed, så du kan prøve systemet af.

Bliv kontaktet af os om PointView®

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.