PointView® funktioner og datatyper

Ydelser

PointView® er en komplet platform til håndtering, visualisering og digitalisering af punktskydata. Læs mere om de stærke værktøjer her.

IT34 gør det muligt
Pointview<span class='r-sign'>®</span> landinspektør

Målfaste geometriske mål i PointView®

PointView® har alle de grundlæggende værktøjer til optagelse af koordinat til 3D-punkt, vertikal- og horisontal afstandsmåling, optegne arealer og måle volumener.

Pointview<span class='r-sign'>®</span> landinspektør

Målfaste geometriske mål i PointView®

PointView® har alle de grundlæggende værktøjer til optagelse af koordinat til 3D-punkt, vertikal- og horisontal afstandsmåling, optegne arealer og måle volumener.

Intuitiv brugerflade

PointView® er nem og lige til at anvende. Log ind, vælg data og begynd at arbejde med det. Helt uden at downloade programmer eller plugins.

Visualisering af punktskyer

Der er en lang række muligheder for at vælge, hvordan punktskyen skal visualiseres. Hvis punktskyens metadata tillader det, kan den let vises med for eksempel Elevation, Intensitet eller med RGB farver.

Måling, 2D og 3D

PointView® har alle de grundlæggende værktøjer til optagelse af koordinat til 3D-punkt, vertikal- og horisontal afstandsmåling, optegnelse af arealer og måling af volumener.

Digitalisering

Grundlæggende digitaliseringsværktøjer er til rådighed. Lav punkt-, vektor- og polygonregistrering direkte i PointView®.

Lav tværsnit 

Nemt værktøj til udpegning og visning af tværsnit i punktskyen. Tværsnittet kan desuden meget nemt downloades.

Direkte eksport af data

Udvælg hvilket som helst område i punktskyen, eksporter til LAS og download data, som kan anvendes i andre programmer.

Integration til CAD

Direkte integration til eksisterende CAD-programpakker. Digitaliser direkte til for eksempel Bentley Software.

Integration til GIS

Via WFS/WMS er der direkte integration til eget GIS.

Upload data

Komplet webinterface til upload af egne datasæt direkte til visning i PointView®.

Skalering, placering og rotation af punktskyer

Punktskyer kan nemt georefereres, så de passer med det ønskede koordinatsystem. 

Flere punktskyer oven på hinanden

PointView® understøtter, at flere punktskyer vises samtidigt. Det betyder, at en punktsky af ældre dato kan sammenstilles med en nyere punktsky for at følge og dokumentere fremskridt i en anlægssituation. 

Håndtering af alle kendte koordinatsystemer 

PointView® understøtter alle kendte koordinatsystemer, der anvendes nu og historisk. 

Alsidige datamuligheder

PointView® kan håndtere en lang række datatyper og udstiller billeder og punktskyer i en intuitiv split screen-løsning. Datamulighederne er mange: 

• Søopmåling via multibeam scanning, hvor der eksempelvis kan visualiseres og måles på bropiller, havbunden, eller en sejlrende i en havneindsejlning.

• Droneopmåling via fotogrammetri, hvor der eksempelvis kan laves en terrænmodel der kan hjælpe til at estimere jordarbejder og planlægingsforhold.

• SLAMdata via laser scanning, hvor der eksempelvis måles en bygning op med angivelse af bygningsdele, trappeopgange og facade-elementer kan udtrækkes som objekter. Dette vil foregå typisk i forbindelse med renovering og dokumentation af eksisterende forhold. 

• Mobile Mapping via laserscanner og 360-graders kamera, hvor der oftest måles op på jernbaner, lufthavne, tunneller, broer og infrastruktur. Her kan for eksempelvis visualiseres og måles på udstrækning af ballastprofil, skinner, sveller og kanthegn.

• Terrestrisk laserscanning, som er højt detaljeret opmåling af eksempelvis bygningsdele, bygværker og lagerhaller, industrihaller. 

• SmartSurvey data fra vores eget udviklede opmålingssystem til mobiltelefonen, kan med fordel bruges som afsæt til at udtrække og digitalisere eksempelvis vandledninger eller brønde fra en udgravning. 

• 3D-billeder fra eksempelvis Mobile Mapping. 

 

Opmålinger fra SmartSurvey

Nedenfor ses en opmåling af en ledningsgrav via SmartSurvey og til højre ses et eksempel på den behandling der kan laves på kontoret via PointView

pointview data
LE34 PointView måleværktøjer

Opmålinger fra SmartSurvey

Nedenfor ses en opmåling af en ledningsgrav via SmartSurvey og til højre ses et eksempel på den behandling der kan laves på kontoret via PointView

Kom let i gang

SmartSurvey it

Det er let at komme i gang

Med PointView® har vi gjort det muligt at foretage alle former for opmåling, registrering og projektering direkte fra din skærm. Alt sammen fra en kortvisning, som lader dig navigere rundt via både oversigtskort, panoramabilleder og punktskyer. Det er brugervenligt, intuitivt og ressourcebesparende.

Gå til PointView® og opret en bruger, så er du i gang. Vi kan hjælpe dig med at importere dine data og stiller gerne testdata til rådighed, så du kan prøve systemet af.

Bliv kontaktet om PointView®

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.