Road Surface Inspector – digitalt vejtilsyn

Ydelser

Road Surface Inspector er intelligent software, hvor simpel video fra en smartphone bliver omsat til et digitalt overbliksbillede af vejnettets tilstand. Det er hurtigere, billigere og bedre end traditionelt vejtilsyn, og det giver en verden af vejdata, der gør det nemt at prioritere vedligeholdelsen.

IT34 gør det muligt

Road Surface Inspector er et brugervenligt driftsværktøj, vi har udviklet til den professionelle vejadministration for at forenkle den tidskrævende proces for tilsyn og vedligeholdelse af veje.

Digital inspektion af vejforhold mindsker fejl

Landets vejejere står i det daglige overfor den komplekse opgave at føre tilsyn med og vedligeholde vejnettet, hvor en repræsentant fra vejadministrationen kører vejnettet igennem og orienterer sig om vejenes tilstande undervejs for derefter at registrere hver enkelt skade manuelt tilbage på kontoret. Det er en tidskrævende metode med risiko for overseelser og dermed fordyrende fejl.

Med Road Surface Inspector kan føreren af bilen koncentrere sig om kørsel, mens den intelligente app optager og registrerer alle skader på vejnettet.

Nemt, sikkert og effektivt.

Bedre pri­o­ri­te­ring og plan­læg­ning af vedligeholdelse

Road Surface Inspector registrerer alt fra skader, revner, huller til sætninger og tydeliggør forskellen på skadetyper med farvekoder i kort og i overbliksbilleder af vejene, som ligger klar, når køreturen er færdig. App’ens intelligente software laver beregninger på reparationsomkostninger, hvilket gør det nemmere at prioritere og planlægge rækkefølgen i den efterfølgende udbedring af vejens skader. Det sparer både tid og penge og giver en højere vejkapital.

En verden af vejdata

Digitalisering af vejtilsyn og hovedeftersyn gør den ellers avancerede dataindsamling overskuelig og nem for vejingeniører, kommunens materialegårde og andre vejforvaltere. Det er samtidig et visuelt og faktabaseret værktøj at tale ud fra, når de skal afrapportere om vejenes tilstand.

Intelligent software, der lærer vejnettet at kende

Driftspersonalet kan fra kontoret analysere app’ens registreringer, identificere akutte skader og eventuelt omregistrere en skade. App’ens software husker, hvad driftspersonalet fortæller den, så den ikke registrerer samme skade to gange, og den registrerer heller ikke skader, som driftspersonalet har markeret til at være under udbedring.

Mindre dokumentationsbyrde

Med Road Surface Inspector bliver dokumentation ved vejdriften både mindre og nemmere, fordi de analoge processer for dokumentation bliver erstattet af digitale, der effektiviserer arbejdsgangene. Det er helt enkelt det, app’en gør: forenkler vejejerens proces for tilsyn med offentlige og private veje.

Peter Hagesø, forretningskonsulent, IT34:

“Når man forener hardcore udviklingskompetencer, IT-kompetencer og GIS-kompetencer bliver nye og meningsfulde helhedsløsninger til. Road Surface Inspector forbedrer drift for vejejere ved at digitalisere tilsynet og dermed forvaltning af vejkapital samt dokumentation til brug ved forsikring og afrapportering.”

Få mere at vide

Peter Hagesø

KONTAKT OS

Kontakt afdelingsleder Peter Hagesø, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig til digitalt vejtilsyn og bedre veje.

Peter Hagesø
LE34 København
Tlf.  +45 4412 3581

peh@it34.com

Book et møde med Peter Hagesø