GeoNote® Skadedyr

Digital løsning

GeoNote® Skadedyr er en brugervenlig løsning til effektiv håndtering, registrering og indberetning af skadedyr udviklet til kommunerne.

IT34 gør det muligt
GeoNote<span class='r-sign'>®</span> Skadedyr er en effektiv løsning til håndtering af skadedyrsbekæmpelse.

Fra borgerhenvendelse til automatisk registrering, behandling og indrapportering af lovpligtig dokumentation. Med GeoNote® Skadedyr får kommunerne registreret arbejdsgangene og digitaliseret sagsbehandlingen i én brugervenlig løsning, der enkelt og effektivt håndterer indsatsen fra start til slut.

Effektiv skadedyrsbekæmpelse med GeoNote® Skadedyr

De danske kommuner står i det daglige overfor den komplekse opgave at sikre en målrettet, fokuseret og dokumenteret indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af skadedyr.

Derfor har vi udviklet GeoNote® Skadedyr – en digital løsning skræddersyet til opgave- og ansvarsområderne hos de danske kommuner, der effektiviserer arbejdsgangene, forenkler sagsbehandlingen og som dokumenterer indsatserne ét sted.

Fokus på kommunale indsatsområder og kerneopgaver

Med GeoNote® Skadedyr får kommunen registreret og digitaliseret hele arbejdsgangen om den enkelte sag. Fra borgerhenvendelse, kontrol og tilsyn til automatisk indrapportering af lovpligtig dokumentation til Danmarks Miljøportal (DMP).

Løsningen gør det lettere for borgerne at indberette, nemmere for kommunen at registrere og behandle oplysningerne og dermed at målrette en fokuseret, veldokumenteret indsats, der altid overholder kravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelser.

For at sikre optimerede arbejdsgange og en effektiv indrapportering af bekæmpelsesdata, integrerer GeoNote® Skadedyr med Danmarks Miljøportal. Bekæmpelsesindsatsen bliver således integreret med kommunens øvrige borgerhenvendelser i en brugervenlig løsning, der sikrer overblikket over alle aktuelle sager.

Det sikrer en optimeret og omkostningseffektiv drifts- og opgavestyring, der gør prioritering, planlægning og administration af de kommunale indsatsområder nemt og overskueligt. 

En løsning til skadedyr gør det nemt for bekæmperen at udlægge og hjemtage gift og nemt for kommunen at sagsbehandle.

Nemt og effektivt

Med GeoNote® Skadedyr kan kommunen følge alle sager tæt. Fra første henvendelse til udført indsats. For at sikre kommunerne optimerede arbejdsgange og en effektiv indrapportering, integrerer løsningen sømløst med Danmarks Miljøportal. På den måde har vi både gjort det nemt for bekæmperen at udlægge og hjemtage gift og nemt for kommunen at sagsbehandle på baggrund af Miljøstyrelsens anbefalinger og lovkrav.

Peter Hagesø, Afdelingsleder, IT34

“Jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse skal kommunerne selv tænke fremad og sætte konkrete målsætninger for, hvor og hvordan indsatsen kan ske, og hvordan de bedst muligt kan opnå de ønskede resultater, som samtidig skal være mål- og dokumenterbare. Derfor udviklede vi en digital løsning, der effektivt tager hånd om sagsbehandlingen og arbejdsgangene, så kommunen kan fokusere på sine indsatsområder og kerneopgaver.”

 

Få mere at vide

IT34's specialist på skadedyrsområdet.

Kontakt os

Kontakt implementeringskonsulent Meerah Kumar, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Meerah Kumar
IT34 Aalborg
Tlf.  +45 4412 9492

mku@it34.com

Book et møde med Meerah Kumar