Datavalidering

Ydelser

Vi hjælper både store og små ledningsejere med at afsløre fejl, uoverensstemmelser og mangler i deres data. Med en datavalidering etablerer vi grundlaget for en fremtidssikret datastrategi gennem en fokuseret udbedring af dine data.

Vores kompetente og specialiserede medarbejdere har udarbejdet datavalidering af ledningsdata i over 10 år

Med en datavalidering får du adgang til værdifulde indsigter i dine ledningsdata. Vi skaber fundamentet for en prioriteret datavask, der sikrer øget nøjagtighed og pålidelighed ved at eliminere fejl og uoverensstemmelser i dine data.

Værdifuldt overblik over dine ledningsdata

En datavalidering leverer et værdifuldt overblik over dine ledningsdata, der kan øge datakvaliteten, minimere fremtidige problemer og danne grundlag for rettelser af fejl, uoverensstemmelser og mangler i dine ledningsdata gennem en prioriteret datavask.

Hos IT34 er vi specialiseret i proaktive tilgange til vedligeholdelse af forskellige data, der sikrer, at de forbliver opdaterede og optimale. Ved at anvende en datavalidering som grundlag for en prioriteret datavask optimerer og opdaterer vi dine data, så potentielle problemer i dataområder bliver rettet, før de udvikler sig til betydelige udfordringer.

Det sikrer, at dine ledningsdata altid lever op til de nyeste krav og standarder, bl.a. fra LER 2.0-datamodellen, benchmarking, WFS og GML, til udveksling af data eller interne kvalitetskrav.

Billedet illustrerer en rapport med datavalidering, der øger datakvaliteten gennem en prioriteret datavask af eksisterende ledningsdata

Øget da­ta­kva­li­tet fra da­ta­ind­sam­ling til endelig rap­por­te­ring

Den fuldførte analyse bliver præsenteret gennem en rapport, der præcist og overskueligt omfatter den trinvise analyse af dine data samt kommentarer til rettelser af fejl.

Datavalideringen kan tilpasses jeres specifikke krav eller ønsker, hvis I har særlige forhold, I gerne vil have inkluderet.

En datavalidering kan eksempelvis blive tilpasset til afløbssystemer ved at sammenstille filnavnereferencer lagret i databasen med eksisterende fysiske filnavne på lokale drev eller harddiske, hvor tv-inspektionsnavnene og brøndrapportnavnene skal matche. Denne løsning udvider analysemulighederne og giver jer mulighed for at bringe jeres data til anvendelse for alle brugere.

Kim Verup, afdelingsleder, IT34

“En datavalidering sparer ledningsejere for besværet med forældede, fejlbehæftede og manglende data, da resultaterne fører til rettelser i kundens ledningsdata, der for eksempel ikke kan leveres via LER 2.0’s GML-filer til graveaktører. Med en datavalidering skaber vi ro omkring datakvaliteten og fuldstændigheden i udleveringen af de nye LER-krav.”

Ekspertrådgivning fra specialister i ledningsdata

I IT34 værner vores eksperter om ledningsejere med løsningsorienteret rådgivning og enestående systemfleksibilitet.

Hvis dit eksisterende datasæt ikke har tilstrækkeligt med oplysninger, eller hvis du har brug for hjælp med udbedringen af fundne fejlkilder, arbejder vores ledningseksperter dagligt på tværs af forskellige ledningsregistreringssystemer og kan derfor bistå med både udbedring og rådgivning om dine data.

Derfor giver en datavalidering mening

• Få overblik over en prioriteret datavask

• Identificer fejl i attributdata

• Identificer fejl i geometrityper

• Identificer fejl i filreferencer

• Identificer mangler/fejl til opfyldelse af datamodeller

• Identificer områder, hvor datakvaliteten kan øges

• Rapporten skaber indsigt i egne data og kvaliteten af data

• Sikrer en rummelig forståelse for 3D-data

• Etableret grundlag for udarbejdelse af en fremadrettet datastrategi og en fokuseret udbedring af dine data

Få mere at vide

Kontakt os

Siden 2018 har vi leveret datavalidering og datavask til landets forsyninger, kommuner og øvrige ledningsejere. Det samme kan vi gøre for dig. 

Kontakt afdelingsleder Kim Verup, hvis du vil høre mere om, hvordan IT34 kan hjælpe dig.

Kim Verup
IT34 Ringsted
Tlf.  +45 2829 9711
kiv@it34.com

Bliv kontaktet om datavalidering