Ledningsregistrering – digitalisering af ledningsdata

Ydelser

Det er ikke ligegyldigt, hvem du rådfører dig med om digitalising af ledningsdata. I IT34 værner vores digitaliseringseksperter om ledningsejere med løsningsorienteret rådgivning og enestående systemfleksibilitet. Det samme vil vi gøre for dig, uanset hvilket format det eksisterende ledningsmateriale har, og uanset om du sidder i en kommune, en forsyning eller en virksomhed.

IT34 gør det muligt
ledning LER digital

Ledningsregistrering: IT34 rådgiver til et digitalt overblik

I IT34 behandler vi data. Indsamler, registrerer, digitaliserer. Det samme gør sig gældende ved ledningsregistrering, hvor vi lægger en stolthed i at digitalisere eksisterende ledningsdata til digitale løsninger for vores kunder. Men en ligeså betydelig del af ledningsregistreringen består i konsulentarbejde, hvor vores specialister i en støttefunktion til ledningsejeren analyserer, rådgiver, opkvalificerer og projektleder med afsæt i en unik og bred fagviden om kort og ledninger. Det kan vi gøre inhouse eller fra eget kontor.

Som landinspektørfirmaet LE34’s digitale tvilling kan vi hurtigt sørge for en supplerende opmåling, hvis det eksisterende datasæt ikke har tilstrækkeligt med oplysninger. Når vi har indsamlet alle ledningsoplysninger, arbejder vores digitaliseringseksperter på tværs af stort set alle ledningsregistreringssystemer, der kan udlevere de digitaliserede ledningsoplysninger til ledningsregistreret, LER 2.0.

Alt sammen for at kunne møde og hjælpe ledningsejerne præcis, hvor de er.

Kim Verup, M.Sc. geoinformatik / Partner og afdelingsleder, IT34 Ringsted

“IT34 har digitaliseringseksperter fordelt over hele landet. Med intern vidensdeling i fokus mødes vi ugentligt og sparrer om den nødvendige udvikling og alle skæve facetter i ledningsregistrering, som LAR, støttekonstruktioner og rettighedserhvervelse for at sikre ledningsejeren den mest optimale totalrådgivning.”

Kom­mu­ner

IT34 er markedsledende på ledningsregistrering og konvertering til LER 2.0 for kommuner. Vores dataeksperters specialiserede rådgivning og hjælp til ledningsregistrering vil give et overblik over ledningernes placering, oplære kommunens medarbejdere i den daglige drift og dermed effektivisere de kommunale sagsgange.

Læs mere

For­sy­nin­ger

Ledelsesrådgivning og oplæring af medarbejdere. IT34 arbejder tæt sammen med mange forsyninger om ledningsregistreringens opgaver, store som små. Løsningernes kompleksitet kan vi skalere op eller ned efter det konkrete behov hos den enkelte forsyning.

Læs mere

Mindre ledningsejere

Vandværker, varmeværker, antenneforeninger, fiberselskaber, drænlaug, spildevandslaug. For os handler ledningsregistrering til de mindre ledningsejere om at skabe sammenhæng mellem data og brugere. Derfor anbefaler vi et enkelt og intuitivt ledningsregistrerings-setup, der udleverer data til LER.

Læs mere

Byggeri og industri

Boligselskaber, fabrikker, transport, større virksomheder, havne. Projekter eller drift i forbindelse med landets infrastruktur skal tage højde for LER-loven. IT34 går ind og hjælper, hvor vi kan. Eksempelvis ved at samle al viden i én digital løsning, som understøtter LER-kravene.

Læs mere

Kontakt digitaliseringseksperterne

Kim Verup

Partner / M.Sc. geoinformatik / Afdelingsleder
IT34 Ringsted
Merete Landberg Grandjean

Merete Landberg Grandjean

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Marianne Rydahl Svendsen

Marianne Rydahl Svendsen

GIS-konsulent
IT34 Viborg
Daniel Jensen

Daniel Jensen

GIS-konsulent
IT34 Ringsted
Edin Ahmetspahic

Edin Ahmetspahic

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Shiela Østergaard Christiansen

Shiela Østergaard Christiansen

GIS-assistent
IT34 Ringsted
Camilla Hvarregaard Stokkendal

Camilla Hvarregaard Stokkendal

GIS-konsulent
IT34 Aalborg
Marika Ernø Bognar

Marika Ernø Bognar

Teknisk assistent
IT34 Viborg
Niels Lundbye-Christensen

Niels Lundbye-Christensen

Landinspektør / GIS-konsulent
IT34 Aalborg

Rasmus Rylander Hansen

GIS-assistent
IT34 Ringsted

Frederik Schjellerup Olsen

GIS-assistent
IT34 Ringsted

Hvorfor vælge IT34's LER-løsninger?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.