Invasive arter – en GeoNote® løsning

Ydelser

Invasive arter er en digital løsning til håndtering af bekæmpelse af invasive arter. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med kommuner, der efterspurgte et brugervenligt og omkostningseffektivt system.

IT34 gør det muligt
Brøndtømning en GeoNote<span class='r-sign'>®</span> løsning | IT34

Invasive arter holder styr på bekæmpelsen

De gældende invasive ikke-hjemmehørende arter som defineret af Naturstyrelsen er: Kæmpebjørneklo, Almindelig vandpest, Canadisk gyldenris, Sildig gyldenris, Glansbladet hæg, Japansk pileurt, Kæmpe-pileurt, Hybrid-pileurt, Kap balsamin, Småblomstret balsamin, New zealandsk korsarve, Stor andemads-bregne, Rynket rose og Galizisk sumpkrebs/Tyrkerkrebs

Invasive arter er en GeoNote<span class='r-sign'>®</span> løsning | IT34

Invasive arter holder styr på bekæmpelsen

De gældende invasive ikke-hjemmehørende arter som defineret af Naturstyrelsen er: Kæmpebjørneklo, Almindelig vandpest, Canadisk gyldenris, Sildig gyldenris, Glansbladet hæg, Japansk pileurt, Kæmpe-pileurt, Hybrid-pileurt, Kap balsamin, Småblomstret balsamin, New zealandsk korsarve, Stor andemads-bregne, Rynket rose og Galizisk sumpkrebs/Tyrkerkrebs

Overblik over indsatsen mod invasive arter

Invasive arter skal bekæmpes jf. Bekendtgørelse nr. 871 af 23. juni 2017 i naturloven, og derfor har vi udviklet et nemt system til overblik over indsatsen mod de ofte farlige hurtigvoksende arter.

Invasive arter er en del af GeoNote® og skaber overblik over bekæmpelsen af invasive arter og fordrer en kontinuerlig indsats, hvor alle data er sikret for nutiden og eftertiden. De periodiske og planlagte bekæmpelsesindsatser kan nemt styres fra kontoret og eksekveres i marken.

Stærkt værktøj til marken

Invasiver arter består af vores GeoNote® suite og kan sammensættes efter forskellige behov.

IT34 WebGIS  – til administration på kontoret til planlægning og overblik med de bedste forudsætninger for intern og ekstern kommunikation omkring datahåndteringen.

FieldGIS – sikrer adgang til alt relevant data direkte fra marken og gør, at driftspersonalet kan se historik og ændre områders størrelser på baggrund af bekæmpelsens effektivitet. Der kan ændres på plantetæthed og tilknyttes billeder til den enkelte opgave. Her er der også mulighed for GPS-logning.

GeoNote® Core – effektiviserer drift gennem en unik systematik og et overblik, der holder styr på de overordnede politikker og procedurer for opgaver, imens den giver råd og vejledning til personalet i marken.

GeoNote® Opgavekvittering – er digital hukommelse og to-vejs-kommunikation i én og samme app. Udviklet for at gøre registrering og håndtering af opgaver til og fra marken nem, effektiv og intuitiv.

•  GeoNote ® Borgertip – nem app, hvor borgerne kan indrapportere observationer

Invasive arter en geoNote løsning_1

Styr på de invasive arter – fra start til slut

Observeres en invasiv art et nyt sted, er det vigtigt, at observationen får den korrekte efterfølgende proces, uanset om den bliver meldt ind på FieldGIS eller på GeoNote® Borgertip. Begge griber observationen og følger den gennem systemet og hele processen, indtil den invasive art er bekæmpet og væk. Fra den indledende observation, til indberetning, til bekæmpelse, til opfølgning, til statusrapportering til den indledende anmelder, til endelig udryddelse.

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.