Vejsyn – en GeoNote® løsning

Ydelser

Vejsyn er et digitalt og priseffektivt system til drift af vejnettet. Læg de tunge driftssystemer væk, og oplev friheden ved et brugervenligt system, der nemt kan tilpasses.

IT34 gør det muligt
Vejsyn en GeoNote<span class='r-sign'>®</span> løsning | IT34

Vejsyn er jeres partner på vejen

Systemet håndterer planlægning fra kontoret og udførelsen i marken via realtidsfeedback, GPS-logning og dokumentation.

Vejsyn en GeoNote<span class='r-sign'>®</span> løsning | IT34

Vejsyn er jeres partner på vejen

Systemet håndterer planlægning fra kontoret og udførelsen i marken via realtidsfeedback, GPS-logning og dokumentation.

Overblik og besparelser

Vejsyn giver et totalt overblik over hele processen – fra en vejskade erkendes af borgere eller kommune, til indrapportering, til tilsyn, til vedligeholdsarbejde og udbedringer og slutteligt til feedback til borgerne.

Overblikket over indsatsen giver håndgribelige besparelser i driften, hvor der kan samarbejdes effektivt med personalet på vejen og med de koordinerende kræfter på kontoret. Information bevæger sit frit i systemet, hvor det huskes og arkiveres.

Højt serviceniveau for borgere

Et højt serviceniveau for borgerne er essentielt, derfor hjælper Vejsyn med at sikre en dokumenteret kontrol af igangsætning af hos den udøvende entreprenør, således de gældende kontrakter kan overholdes til alle parters gavn. Entreprenører kan således også nyde godt af dokumentationen for igangsætning og udførelse af opgaven.

Ligeledes kan god borgerkontakt sikres igennem en særlig funktion: Ruteudbedring. Denne funktion giver en unik feedback til borgerne med realtidsrapportering omkring udbedring og status på indrapporterede fejl på vejnettet, med stor tilfredshed hos borgerne til følge.

Stærke funktioner

• GPS- baseret vejsyn – strækninger gennemgås og observationer registreres via et tryk med fingeren på FieldGIS – hvor en relevant skadestype kan vælges.

• Overblik fra kontoretIT34 WebGIS udstiller outputtet af vejsyn og giver et uovertruffen overblik over vejenes tilstand, hvor tydelige markering viser registreringer.

• Automatisk generering af skadesrapporter – kan benyttes ved erstatningssager til juridisk dokumentation. Rapporterne giver udførlige faktuelle beskrivelser og kørselshistorik på stedet.

• Ruteudbedring – er en særlig funktion der giver øjeblikkelig information til de indrapporterende borgerer. Systemet kan i realtid give information om udbedring af fejl fra den udbedrende entreprenør til borgerne.

Vintertjenest - en geonote løsning 3

Effektivitet i et skræddersyet system

Vejsyn er skabt til én konkret opgave. Gør brug af den intelligente funktionalitet af FieldGIS (venstre) der sparer tid i marken. Skræddersyet funktionalitet i IT34 WebGIS (højre) fra kontoreret til at styre vedligehold af vejnettet.

Vintertjenest - en geonote løsning 3

Effektivitet i et skræddersyet system

Vejsyn er skabt til én konkret opgave. Gør brug af den intelligente funktionalitet af FieldGIS (venstre) der sparer tid i marken. Skræddersyet funktionalitet i IT34 WebGIS (højre) fra kontoreret til at styre vedligehold af vejnettet.

Omkostningseffektiv løsning

Vi har skåret ind til benet og udviklet en løsning der kan netop det en kommune og entreprenør forventer af et system til håndtering af vejdrift – hverken mere eller mindre. Derfor kan vi tilbyde vores løsning til en meget attraktiv pris og tilbyde et system der er meget brugervenligt, da det tilbyder funktioner skræddersyet til opgaven.

Vejsyn er kompatibelt og integrerbart med vores kunders egne GIS-systemer, således eksisterende ruter og planlægning kan importeres ind i systemet. Vejsyn kan altid skræddersyes til vores kunders behov, men det består som oftest af:

IT34 WebGIS – benyttes af kommunerne til overblik og styring på kontoret

GeoNote® Core – er den bagvedliggende regelmotor og opgavesystem

FieldGIS – er appen som personalet på vejen benytter

GeoNote® BorgerTip –  benyttes af borgerne til at indberette fejl på vejnettet

Vejsyn er en GeoNote® løsning

Løsningen Vejsyn bygger på en række digitale produkter fra vores GeoNote®-familie. Netop hvilken kombination af produkter jeres organisation har brug for, bestemmes af hvilken opgave og udfordring, I ønsker løst. Vi finder netop det GeoNote®-produkt eller den GeoNote®-løsning, som I har brug for.

Få mere at vide

Få overblikket med Vejsyn

Få styr på vedlighold og tilsyn ved at bruge Vejsyn. Kontakt os idag og høre nærmere om jeres løsning.

Bliv kontaktet om Vejsyn

Hvorfor vælge IT34 som din rådgiver?

ALT SAMLET ÉT STED

Vi har samlet IT-infrastruktur, hardware og udvikling ét sted. Derfor kan vi både udvikle skræddersyet software, rådgive om det bedste IT-setup og levere løbende support. Uafhængig af hinanden eller i en samlet løsning.

UNIK EKSPERTISE I GEOGRAFISKE DATA

Vores faglige bredde rummer landets førende eksperter i geografiske data, registerdata og GIS-data. Vi rådgiver dig i brugen og er med dig fra første idé til færdig løsning.

UDVIKLING UDEN AFSTAND

Udvikling, IT-support og hosting kræver tillid og enkel kommunkation. Vi mener, det er vigtigt, at vi er tæt på, når du har brug for os, at der ikke er tidsforskel mellem os og at intet går tabt i oversættelse.